« powrót

O firmie / Akredytacja i system zarządzania


AKREDYTACJA LABORATORIÓW SPÓŁKI

Od stycznia 2003 r. posiadamy akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Przez lata rozszerzaliśmy zakres metod akredytowanych i obecnie posiadamy bardzo szeroką ofertę akredytowanych metod badawczych, która jest zawarta w Zakresie Akredytacji nr AB 412.

 Ponadto od roku 2010 posiadamy elastyczny zakres akredytacji co pozwala nam na przedstawianie Klientom kompleksowej oferty badań oraz szybkie reagowanie na ich potrzeby, szczególnie w obszarach regulowanych prawnie. 

 

Zakres Akredytacji Nr AB 412 obejmuje usługi w zakresie:

badań fizyko-chemicznych: 

badań dotyczących inżynierii środowiska:

badań mikrobiologicznych:

oraz pobierania próbek:

ZAKRES AKREDYTACJI AB 412 (plik pdf)

LISTY BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ELASTYCZNEGO ZAKRESU AKREDYTACJI:

Wydział Badań Jakości "Głogów" - WBJ-1 (plik pdf)
Wydział Badań Jakości "Legnica" - WBJ-2 (plik pdf)
Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4 (plik pdf)

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

CBJ sp. z o.o. od roku 1999 posiada certyfikowany system zarządzania jakością. Obecnie spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zakres certyfikacji obejmuje:

Usługi w zakresie pobierania próbek, badań i pomiarów środowiska naturalnego, środowiska pracy, produktów spożywczych i procesów technologicznych. 

Ponadto w Spółce wdrożyliśmy elementy systemu zarządzania: