facebook


Aktualności


Przedstawiciele CBJ sp. z o.o. w Orlando (USA) na konferencji i targach analitycznych PITTCON 2018

13/03/2018

Przedstawiciele Centrum Badań Jakości sp. z o.o., uczestniczyli w jednej z największych na świecie konferencji i targach analitycznych pod nazwą PITTCON 2018.

czytaj więcej »

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje Laboratoriów CBJ sp. z o.o.

26/02/2018

Polskie Centrum Akredytacji 7 lutego 2018 r. podjęło decyzję o zatwierdzeniu nowego zakresu akredytacji dla Centrum Badań Jakości sp. z o. o. w Lubinie.

czytaj więcej »

CBJ sp. z o.o. ponownie wśród laureatów Gazeli Biznesu

23/02/2018

 

Z satysfakcją informujemy, że nasza Spółka po raz kolejny znalazła się w elitarnym gronie podmiotów gospodarczych, którym "Puls Biznesu" przyznał tytuł Gazeli Biznesu 2017.

 

czytaj więcej »

Trójstronne porozumienie

29/01/2018

W ubiegłym tygodniu zostało zawarte trójstronne Porozumienie o współpracy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe a CBJ sp. z o.o.

 

 

czytaj więcej »

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CBJ sp. z o.o.

02/01/2018

W dniu 22 grudnia 2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Badań jakości sp. z o.o. powołało nowy skład Rady Nadzorczej Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

czytaj więcej »

Przedstawiciele holenderskiego laboratorium LSI BV w CBJ

22/12/2017

Na terenie Huty Miedzi Legnica odbyło się 21 grudnia spotkanie z przedstawicielami „Laboratory Services International BV” z Holandii w sprawie omówienia współpracy z Centrum Badań Jakości sp. z o.o.

czytaj więcej »

Szkolenie dla Klientów CBJ sp. z o.o.

22/12/2017

W dniu 19 grudnia br. odbyło się szkolenie dla przyszłych i obecnych Klientów Centrum Badań Jakości sp. z o.o. z zakresu wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, basenach, SPA itp.

czytaj więcej »

Życzenia Świąteczne

20/12/2017

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery,ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok 2018.

   Rada Nadzorcza i Zarząd CBJ sp. z o.o.

 

 

czytaj więcej »

KGHM International Ltd. w CBJ

13/12/2017

Pan Michał Holaczuk Prezes KGHM International Ltd. spotkał się 7 grudnia br. z Zarządem CBJ.

Wizyta miała na celu zacieśnienie współpracy i kontaktów biznesowych między CBJ sp. z o.o., a KGHM International Ltd.

 

 

czytaj więcej »

Święty Mikołaj w Domu Dziecka w Kaczorowie.

08/12/2017

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych
i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
 

                                                                                                                                             Jan Paweł II, 25 XII 1979r.

 

W dniu 06.12.2017r. pracownicy CBJ sp. z o.o. odwiedzili zaprzyjaźniony Dom Dziecka im.  dr H. Jordana w Kaczorowie.

 

czytaj więcej »

Wizyta w CBJ sp. z o.o. przedstawicieli Lulea University of Technology ze Szwecji

07/12/2017

W dniu 30 listopada br. odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Lulea University of Technology ze Szwecji w sprawie omówienia możliwości współpracy z Centrum Badań Jakości sp. z o.o.

 

czytaj więcej »

Udział CBJ w badaniach biegłości koncentratów miedzi

09/11/2017

Laboratoria Centrum Badań Jakości spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  po raz kolejny uczestniczyły w międzynarodowych badaniach biegłości w zakresie oznaczeń miedzi, srebra i arsenu w koncentratach miedzi. Badania przeprowadziła niezależna chińska organizacja „China NIL Research Center for Proficiency Testing”. Wszystkie nasze laboratoria uzyskały pozytywne wyniki.

 

czytaj więcej »

Powołanie Członka Zarządu CBJ

25/10/2017

Informujemy, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CBJ sp. z o.o. w dniu 20.10.2017r. powołało Pana Wacława Szetelnickiego w skład Zarządu CBJ i powierzyło mu funkcję Członka Zarządu.

Certyfikacja Dekra

24/08/2017

W maju 2017r. w CBJ sp. z o.o. odbył się audit certyfikujący przeprowadzony przez Firmę DEKRA Certification Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Zmiany w Zarządzie Spółki

01/08/2017

Zgromadzenie Wspólników CBJ sp. z o.o. powierzyło pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 sierpnia 2017 r. Panu Mariuszowi Nosalowi, pełniącemu dotąd funkcję Członka Zarządu CBJ sp. z o.o.

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

30/06/2017

22-23 czerwca 2017r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym” zorganizowana przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego pod patronatem JM Rektora UJW dr Włodzimierza Olszewskiego. 

czytaj więcej »

Wizyta studentów w laboratoriach CBJ

30/06/2017

W dniu 13 czerwca 2017 roku studenci trzeciego roku chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odwiedzili akredytowane laboratoria Centrum Badań Jakości w Polkowicach. 

czytaj więcej »

KONFERENCJA W HELSINKACH

09/06/2017

W dniach 29-31.05.2017 przedstawiciele CBJ sp. z o.o. brali udział w Międzynarodowej Konferencji Górniczej Mines and Technology w Helsinkach. 

czytaj więcej »

Międzynarodowa Konferencja Odorowa - MKO 2017

27/04/2017

W dniach 19-21.04 przedstawiciele Spółki wzięli udział w drugiej edycji  Międzynarodowej  Konferencji Odorowej (MKO 2017)  – Uciążliwość Zapachowa, Ocena, Pomiary i Kontrola, która odbyła się w Krakowie. Honorowy Patronat nad konferencją objęły: Politechnika Gdańska oraz Politechnika Wrocławska.

czytaj więcej »

Seminarium warsztatowe

27/03/2017

W dniach od 21 marca do 24 marca 2017r. w CBJ sp. z o.o. odbyło się seminarium warsztatowe pt. „Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym” dla pierwszej grupy kadry zarządzającej, począwszy od mistrzów po głównych specjalistów. W seminarium warsztatowym wzięły udział 44 osoby zatrudnione w Spółce na stanowiskach kierowniczych.

Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania

13/03/2017

W lutym br. odbył się przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-N 18001 za 2016 r. Podczas przeglądu kierownicy komórek organizacyjnych ocenili funkcjonujące w CBJ sp. z o.o. procesy oraz wskazali obszary do doskonalenia.

czytaj więcej »

Gazele Biznesu 2016

17/01/2017

 Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka po raz kolejny znalazła się w elitarnym gronie podmiotów gospodarczych, którym "Puls Biznesu" przyznał tytuł Gazeli Biznesu.

czytaj więcej »

JUBILEUSZ XX–LECIA CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI

28/11/2016

W dniu 21 października br. w Sali Balowej Kopcza w Legnicy odbyły się oficjalne obchody Jubileuszu XX–lecia działalności CBJ sp. z o.o. Z tej okazji zaproszeni zostali kluczowi dla Spółki Kontrahenci. 

czytaj więcej »

Audit PCA

21/09/2016

W dniach 7-9 września 2016 roku w CBJ sp. z o.o. odbyła się ocena akredytacyjna prowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji z Warszawy. Do oceny wyznaczono ośmiu auditorów, ekspertów w różnych dziedzinach badań. Eksperci techniczni oprócz przeglądu dokumentacji systemowej i zapisów dotyczących systemu zarządzania, prowadzili obserwację badań i pomiarów w warunkach rzeczywistych w obszarze badań objętych obowiązującym zakresem akredytacji nr AB 412 oraz badań zgłoszonych do rozszerzenia i uaktualnienia zakresu akredytacji. 

czytaj więcej »

Audit Nadzoru Dekra Certification Sp. z o.o.

13/09/2016

W dniu 09.05.2016r. odbył się Audit Nadzoru Dekra Certification Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Zmiany kadrowe w CBJ sp. z o.o.

21/04/2016

W związku z upływem VII kadencji Zarządu Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników CBJ sp. z o.o. w dniu 21 kwietnia 2016 r. powołało Zarząd Spółki na VIII wspólną kadencję w składzie:

Pan Ryszard Jaśkowski – Prezes Zarządu, czytaj więcej »

CBJ na konferencji PITTCON (Atlanta, USA), 6-10 marca 2016r.

30/03/2016

Przedstawiciele Centrum Badań Jakości  kolejny raz uczestniczyli w jednej z największych na świecie konferencji z zakresu metod analitycznych pod nazwą PITTCON. Globalna ekspozycja przyciągnęła  ponad  900 wystawców z 29 krajów.  W tym roku została zorganizowana w Atlancie (Georgia, USA). Poza seminariami i szkoleniami, udostępnione były stoiska targowe na których prezentowano najnowsze osiągnięcia techniczne z zakresu badań minerałów, półproduktów i produktów  procesów technologicznych  oraz  próbek środowiskowych itp.

 

czytaj więcej »

Wyniki zapewnienia jakości badań za 2015 rok

10/03/2016

Polityką CBJ sp. z o.o. jest uczestniczenie Laboratoriów Spółki w badaniach biegłości (PT)/ porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC) w jak najszerszym zakresie, z częstotliwością odpowiednią do zidentyfikowanego poziomu ryzyka oraz zgodnie z polityką Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącą uczestnictwa w badaniach biegłości.

czytaj więcej »

Decyzja PCA o rozszerzeniu i uaktualnieniu zakresu akredytacji CBJ sp. z o.o.

14/01/2016

W dniach 13-14 października 2015 r. odbyła się ocena kompetencji laboratoriów Spółki w obszarze metod akredytowanych oraz nowych metod zgłoszonych do akredytacji, a także metod zgłoszonych do uaktualnienia i uelastycznienia zakresu. W procesie oceny nie stwierdzono niezgodności, a auditorzy PCA sformułowali szereg mocnych stron Spółki między innymi:

czytaj więcej »

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

12/10/2015

W dniu 9 października 2015 roku zarządzeniem Prezesa Zarządu CBJ sp. z o.o został wdrożony w naszej firmie Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

czytaj więcej »

Udział CBJ w III Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie

22/09/2015

W dniach 16 – 18 września br. nasza firma uczestniczyła w III Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. 

czytaj więcej »

Portal Korporacyjny KGHM dla pracowników CBJ

14/08/2015

Od 1 września br. uruchomiony zostanie dla pracowników CBJ Portal Korporacyjny KGHM, który dostępny będzie w Internecie z dowolnego komputera. 

czytaj więcej »

Gazele Biznesu

28/07/2015

W lipcu bieżącego roku firma CBJ sp. z o.o. znalazła się w elitarnym gronie podmiotów gospodarczych, którym "Puls Biznesu" przyznał tytuł Gazeli Biznesu 2014.

czytaj więcej »

Udział przedstawicieli CBJ w konferencji na Politechnice Wrocławskiej

26/03/2015

„W dniu 24 marca 2015 przedstawiciele Centrum Badań Jakości sp. z o.o. uczestniczyli  w konferencji pt. „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej", która odbyła się na Politechnice Wrocławskiej.

czytaj więcej »

Przedłużenie i rozszerzenie akredytacji dla CBJ sp. z o.o

15/01/2015

W dniu 07-08.10.2014 r, odbyła się ponowna ocena akredytacyjna przeprowadzona przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji. Miała ona na celu ocenę kompetencji laboratoriów CBJ sp. z o.o. w obszarze badań zawartych w aktualnym zakresie akredytacji oraz kompetencji laboratoriów do wykonywania badań zgłoszonych do rozszerzenia i uaktualnienia zakresu,                 w odniesieniu do aktualnych wymagań akredytacyjnych. 

czytaj więcej »

Wizyta w Domu Dziecka w Kaczorowie oraz Akcja Szlachetna Paczka

22/12/2014

W dniu 05 grudnia 2014 r. pojechaliśmy już trzeci raz do Domu Dziecka w Kaczorowie – z drobnymi prezentami, słodyczami, odzieżą. Dzieci witały nas, jak dobrych znajomych Serca nam rosły, kiedy patrzyłyśmy na ich uśmiechy.

Również trzeci raz Pracownicy CBJ sp. z o.o. brali udział w Akcji Szlachetna Paczka.
W tym roku pomagaliśmy dwóm Rodzinom – jednej z Lubina i jednej z okolic Wschowy.
Cieszymy się, że mogliśmy spełnić wszystkie potrzeby i marzenia tych Rodzin.

Dziękujemy wszystkim Pracownikom CBJ sp. z o.o. za ofiarność, zrozumienie i radość z pomagania w obu tych Akcjach.

CBJ na Targach Wiedzy TOP 100 KGHM (II edycja)

05/12/2014

W dniach 01 – 02 grudnia 2014 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowych Targach Wiedzy TOP 100 KGHM, na których zostały zaprezentowane najciekawsze i najbardziej rozwojowe projekty realizowane w Grupie Kapitałowej. 

czytaj więcej »

Uzyskanie pozytywnego wyniku monitoringu proaktywnego z zakresu oznaczeń zanieczyszczeń srebra w Hucie Miedzi „Głogów”.

13/10/2014

We wrześniu br. Laboratorium CBJ sp. z o.o. uzyskało pozytywny wynik monitoringu proaktywnego z zakresu oznaczeń zanieczyszczeń srebra w Hucie Miedzi „Głogów”.

 

czytaj więcej »

Audit Nadzoru Dekra Certification Sp. z o.o.

11/07/2014

W dniu 06.05.2014r.  odbył się Audit Nadzoru Dekra Certification Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Konkurs plastyczny „Ekologiczne zwierzątko” rozstrzygnięty

04/02/2014

Zorganizowany przez naszą firmę konkurs plastyczny „Ekologiczne zwierzątko” został rozstrzygnięty. Poniżej prezentujemy najciekawsze prace dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach:

czytaj więcej »

Wizyta w Domu Dziecka w Kaczorowie

23/01/2014

W dniu 06.12.2013r przedstawiciele CBJ odwiedzili Dom Dziecka w Kaczorowie. Dzieci otrzymały słodycze i rzeczy ze zbiórki przeprowadzonej w naszej firmie.

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”
/Jan Paweł II/

 

czytaj więcej »

Audit Nadzoru Dekra Certification Sp. z o.o.

16/05/2013

W dniu 07 maja 2013 roku w CBJ sp. z o.o. odbył się audit nadzoru przeprowadzony przez Dekra Certification Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Uruchomienie techniki MLA w CBJ sp. z o.o.

14/01/2013

W dniu 04.01.2013 roku w naszej firmie została uruchomiona najnowocześniejsza pracownia mineralogiczna w Polsce
z zastosowaniem technologii
MLA (Mineral Liberation Analyzer). Wdrożenie tak innowacyjnej metodyki wynika z modernizacji infrastruktury Spółki oraz realizacji  strategii KGHM Polska Miedź S.A.

czytaj więcej »

Szlachetna Paczka

17/12/2012

W grudniu 2012 r. w ramach akcji Szlachetna Paczka wśród pracowników i przyjaciół naszej firmy została przeprowadzona zbiórka najbardziej potrzebnych rzeczy dla wybranej siedmioosobowej Rodziny. Wspólnie udało nam się zrealizować wszystkie potrzeby Rodziny, której chcieliśmy pomóc. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom:-)))

czytaj więcej »

Wizyta w Domu Dziecka w Kaczorowie

14/12/2012

W dniu 07.12.2012r przedstawiciele CBJ odwiedzili Dom Dziecka w Kaczorowie. Dzieci otrzymały słodycze i rzeczy ze zbiórki przeprowadzonej w naszej firmie.
„Uśmiech dziecka jest bezcenny, szczególnie wtedy, kiedy dzieci są pokrzywdzone przez los”

 

czytaj więcej »

Rozszerzony zakres akredytacji CBJ sp. z o.o.

10/09/2012

W dniu 23.08.2012r. w Polskim Centrum Akredytacji podjęto decyzję o rozszerzeniu i uaktualnieniu elastycznego zakresu akredytacji CBJ sp. z o.o. nr AB 412. Rozszerzenie dotyczy pobierania próbek koncentratu miedzi i oznaczania jego wilgoci.

Wizyta w CBJ przedstawicieli z Grupy Sumitomo z Japonii

24/07/2012

 

W dniu 23.07.2012 roku w CBJ odbyła się wizyta z udziałem przedstawicieli z Grupy Sumitomo z Japonii, podczas której została przedstawiona automatyczna linia do przygotowywania próbek technologicznych  i geologicznych w naszym nowym laboratorium w Polkowicach.

 

czytaj więcej »

Spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie

24/07/2012

 

W dniu 23.04.2012 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie były gośćmi naszej Spółki. Spotkały się z Panem Grzegorzem Kubackim Prezesem Zarządu CBJ sp. z o.o., następnie miały okazję zobaczyć nowe laboratorium CBJ
w Polkowicach.

 

czytaj więcej »

Audit Nadzoru Dekra Certification Sp. z o.o.

22/06/2012

W dniach 07-08 maja 2012 roku w CBJ sp. z o.o. odbył się recertyfikujący audit nadzoru przeprowadzony przez Dekra Certification Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Profesjonalny program porównań międzylaboratoryjnych.

16/03/2012

Wydział Badań Jakości w Głogowie w dowód uznania za zaangażowanie w kontynuację doskonalenia techniki
laboratoryjnej w zakresie badań węgla, otrzymał od Laboratorium SGS Polska świadectwo uczestnictwa za
udział w profesjonalnym programie porównań międzylaboratoryjnych w 2011 roku.

czytaj więcej »

SUPER NOWOCZESNE LABORATORIUM

25/10/2011

Automatyczne laboratorium technologiczne zostało wybudowane od podstaw na  terenie  Wydziału Kontroli Jakości Polkowice - Sieroszowice CBJ sp. z o. o.  W  chwili obecnej jest to najnowocześniejsze tego typu laboratorium w Europie.

czytaj więcej »

Spotkanie z młodzieżą

19/08/2011

W dniu 18.08.2011r Zarząd CBJ sp. z o.o. zaprosił do swojej siedziby Wychowanków z Powiatowego Centrum Opieki Wychowania i Adopcji w Ścinawie.

czytaj więcej »

Kryształowa Kolba 2011

31/05/2011

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Pani mgr inż. Beata Wójcik, Główny Inżynier Wydziału Badań Jakości „Legnica” otrzymała „Kryształową Kolbę 2011”

czytaj więcej »

Gazele Biznesu 2010

20/04/2011

W marcu bieżącego roku nasza Firma ponownie znalazła się w elitarnym gronie podmiotów gospodarczych, otrzymując wyróżnienie Gazele Biznesu 2010.

Przedłużenie akredytacji Laboratoriów Spółki

03/01/2011

W dniu 20.12.2010 r. Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o przedłużeniu ważności akredytacji dla laboratoriów CBJ sp. z o.o. na kolejne cztery lata.

czytaj więcej »

Współpraca z laboratoriami zagranicznymi

19/07/2010

W dniach 07-10 czerwca 2010 roku odbył się wyjazd służbowy przedstawicieli CBJ sp. z o.o. do Kanady w Vancouver (British Columbia) - laboratorium firmy ALS Laboratory Group.

czytaj więcej »

Utrzymana akredytacja

27/04/2010

W dniu 23.04.2010 r. w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) została podjęta decyzja o utrzymaniu akredytacji Nr AB 412
dla CBJ sp. z o.o. w rozszerzonym i uaktualnionym, elastycznym zakresie akredytacji.

Centrum Badań Akredytowanych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

26/04/2010

Centrum Badań Akredytowanych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.                                                                     Świadectwo biegłości Nr 37 – badania właściwości biomasy. 
Zaświadczenie biegłości Nr 37 badania właściwości węgla kamiennego.


czytaj więcej »

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko 2009 w Poznaniu

17/12/2009

W dniach 24 – 27 listopada 2009 roku, nasza firma ponownie uczestniczyła jako wystawca w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska Poleko 2009 w Poznaniu. Wszystkim Państwu, którzy odwiedzili nasze stoisko serdecznie dziękujemy.

czytaj więcej »

Ocena Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

24/11/2009

W dniach 16-17 listopada 2009 r., w CBJ sp. z o.o. odbyła się ocena Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność systemu zarządzania Spółki z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji metod badawczych.

Audit Nadzoru Dekra Certification Sp. z o.o.

03/06/2009

W dniach 03-04 czerwca 2009 roku w CBJ sp. z o.o. odbył się audit nadzoru przeprowadzony przez Dekra Certification Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Utrzymana akredytacja

22/05/2009

W dniu 22.05.2009 r. Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji Nr AB 412 dla CBJ sp. z o.o. w rozszerzonym i uaktualnionym, elastycznym zakresie akredytacji.

czytaj więcej »

Gazele Biznesu

05/03/2009

W marcu bieżącego roku firma CBJ sp. z o.o. znalazła się w elitarnym gronie podmiotów gospodarczych, którym "Puls Biznesu" przyznał tytuł Gazeli Biznesu 2008.

 

czytaj więcej »