« powrót

Oferta / Analizy wód, ścieków i osadów ściekowych


sposób utrwalenia i warunki transportu (próbki wód i ścieków) Laboratorium Lubin

 informacje dotyczące poboru próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych

pobierz zlecenie wykonania analizy wody przeznaczonej do spożycia

 pobierz zlecenie wykonania pomiarów/badań

Badania wody i ścieków należą do najbardziej wymagających. Dlatego przy ich przeprowadzaniu najlepiej współpracować z doskonałymi specjalistami. CBJ oferuje
badania ścieków i wody prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów dysponujących odpowiednią wiedzą, umiejętnościami a także znajomością przepisów. Niezależnie od tego,
o jakie analizy wód, ścieków czy osadów chodzi, usługi świadczone przez CBJ spełniają najbardziej specyficzne wymagania. To dlatego współpracują z nami zarówno małe jak 
i duże przedsiębiorstwa oraz instytucje.

Kompleksowe analizy wód, ścieków i osadów ściekowych:

 • oznaczanie twardości ogólnej,
 • oznaczanie twardości węglanowej,
 • oznaczanie twardości niewęglanowej,
 • oznaczanie utlenialności,
 • oznaczanie zapachu,
 • oznaczanie zasadowości,
 • oznaczanie zawiesin ogólnych,
 • oznaczanie zawiesin mineralnych,
 • oznaczanie zawiesin lotnych,
 • oznaczanie OWO,
 • oznaczanie sodu,
 • oznaczanie potasu,
 • oznaczanie wapnia,
 • oznaczanie magnezu,
 • oznaczanie chromu,
 • oznaczanie manganu,
 • oznaczanie żelaza ogólnego,
 • oznaczanie cynku,
 • oznaczanie ołowiu
 • oznaczanie miedzi,
 • oznaczanie arsenu,
 • oznaczanie fosforu,
 • oznaczanie glinu,
 • oznaczanie kadmu,
 • oznaczanie kobaltu,
 • oznaczanie niklu,
 • oznaczanie rtęci,
 • oznaczanie srebra
 • analizy mikrobiologiczne.