« powrót

Oferta / Badania odpadów


pobierz zlecenie wykonania pomiarów/badań

W przypadku badań odpadów oprócz profesjonalizmu i dokładności pomiarów liczy się także zgodność z odpowiednimi rozporządzeniami. Specjaliści pracujący w CBJ doskonale znają odpowiednie akty prawne, łącząc tę wiedzę z umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu różnego rodzaju analiz. Z tego właśnie względu usługi świadczone przez CBJ uznawane są za jedne z najbardziej profesjonalnych na rynku. I to niezależnie od tego, czy chodzi o badania odpadów obojętnych czy niebezpiecznych, naszym klientom oferujemy pełen zakres obsługi na najwyższym poziomie.

Oferujemy badania odpadów zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r.       w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U.2013.38) zgodnie z przepisami o ustawie o odpadach.

Zakres badań podstawowych obejmuje oznaczenie następujących parametrów w wyciągach wodnych:

 

Wykonujemy również badania parametrów dodatkowych w tym:

 

Powyższy zakres dotyczy badania odpadów: