« powrót

Oferta / Badania przemysłowe


 pobierz zlecenie wykonania pomiarów/badań

 

Analizowane materiały to głównie: rudy, koncentraty, odpady poflotacyjne, brykiety, żużle
i pyły hutnicze, kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo
i elektrolitycznie, materiały pomocnicze np. ług posulfitowy, koks, węgiel kamienny i brunatny, kwas siarkowy, siarczan miedzi i niklu, sól kamienna oraz inne.

fizycznych - analiza granulometryczna, gęstość, przewodnictwo cieczy i metali, zawartość popiołu, części lotnych i wilgoci, temperatura zapłonu, ciepło spalania i inne;Badania obejmują szeroki zakres oznaczeń: