facebook


Dokumenty do pobrania


  zlecenie wykonania pomiarów/badań

 zlecenie wykonania badań środowiska pracy

zlecenie wykonania analizy wody przeznaczonej do spożycia

informacje dotyczące poboru, sposobu utrwalenia i warunków transportu (próbki wód         i ścieków) Laboratorium Lubin

informacje dotyczące poboru próbek wody do badań mikrobiologicznych                                 i fizykochemicznych

infomacje dotyczące poboru/transportu próbek żywności do badań mikrobiologicznych 

informacje dotyczące próbki


 

Wykazy metod badawczych

 

Laboratorium WBJ -1 w Głogowie:

 wykaz metod badawczych WBJ-1

 

Laboratorium WBJ -2 w Legnicy:

 przemysłowe

 emisja imisja

 pobieranie próbek

 szlamy, gleby, osady

 woda, ścieki 

 paliwa stałe


Laboratorium WKJ-4 w Polkowicach-Sieroszowicach:

Wykaz metod badawczych WKJ-4