Dokumenty do pobrania


  zlecenie wykonania pomiarów/badań

zlecenie wykonania badań środowiska pracy

zlecenie wykonania analizy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

informacje dotyczące poboru, sposobu utrwalenia i warunków transportu (próbki wód i ścieków) Laboratorium Lubin

informacje dotyczące poboru próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych

infomacje dotyczące poboru/transportu próbek żywności do badań mikrobiologicznych 

informacje dotyczące próbki

klauzula informacyjna 13

klauzula informacyjnaklauzula informacyjna 14

klauzula informacyjna dla kandydata do pracy/pracownika

information clause for contracting parties

 
 

Wykazy metod badawczych

 

Laboratorium WBJ -1 w Głogowie:

 wykaz metod badawczych WBJ-1   

 

Laboratorium WBJ -2 w Legnicy:

 przemysłowe

 emisja imisja

 pobieranie próbek

 szlamy, gleby, osady

 woda, ścieki 

 paliwa stałe

Laboratorium WKJ-4 w Polkowicach-Sieroszowicach:

Wykaz metod badawczych WKJ-4