« powrót

Oferta / Miejsca dostarczenia próbek


Wód, ścieków, żywności:
Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4
Laboratorium Lubin 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a
59-301 Lubin
tel.: (+48) 76 72 99 150 - 152
fax: (+48) 76 72 99 155
woda ścieki: Pani Joanna Biały
tel. (+48) 76 72 99 153,
żywność: Pani Agnieszka Halusiak
tel. (+48) 76 72 99 153,
 
Biomasy, odpadów:
Wydział Badań Jakości WBJ-1 Głogów
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
biomasa: Pani Alicja Lasota
tel. (+48) 76 747 67 72,
odpady: Pani Krystyna Sojka
tel. (+48) 76 747 70 43

• Wód, ścieków, żywności:

Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4

Laboratorium Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a

59-301 Lubin

tel.: (+48) 76 72 99 150 - 152

fax: (+48) 76 72 99 155


KONTAKT:

woda ścieki

tel.: (+48) 76 72 99 167

żywność

tel.: (+48) 76 72 99 154,

• Odpadów:

Wydział Badań Jakości WBJ-1 Głogów

ul. Żukowicka 1

67-200 Głogów


KONTAKT:

odpady: 

tel.: (+48) 76 747 67 88