Oferta


Wykonujemy następujące pomiary, badania i analizy:

 

Nasze laboratoria zlokalizowane w:
Głogowie, Legnicy, Lubinie i Polkowicach wyposażone są m.in. w:

Wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz nowoczesny sprzęt pomiarowo-analityczny gwarantuje naszym Klientom wysoką jakość świadczonych usług.

Pobierz dokumenty:

zlecenie wykonania pomiarów/badań

zlecenie wykonania badań środowiska pracy

zlecenie wykonania analizy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 sposób utrwalenia i warunki transportu (próbki wód i ścieków) Laboratorium Lubin

informacje dotyczące poboru próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych

infomacje dotyczące poboru/transportu próbek żywności do badań mikrobiologicznych 

informacje dotyczące probki