« powrót

Oferta / Pomiary emisji


pobierz zlecenie wykonania pomiarów badań

Efektywne i sprawne pomiary emisji oraz imisji to przede wszystkim wiedza dotycząca tego,    co i jak mierzyć, ale także znajomość obowiązujących przepisów. Eksperci CBJ doskonale orientują się w wymaganiach oraz ograniczeniach prawnych. Wykonują m.in. pomiary emisji zanieczyszczeń metodami akredytowanymi, pomiary stężeń pyłu zawieszonego i inne analizy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowoczesne metody oraz stosowany sprzęt analityczny pozwalają uzyskać pomiary dokładne i wiarygodne. Dzięki nim CBJ może zapewnić najwyższą jakość wykonywanych usług.

Emisja:

 

Imisja:

Do wykonywania opisanych pomiarów stosujemy:

  1. zestawy pyłomierzy (pyłomierz EMIOTEST 2594, pyłomierze P10ZA),
  2. analizator gazów HORIBA PG-250C,
  3. analizator gazów MADUR GA 40T plus,
  4. analizator biogazu LMSxi, typ G4.18,
  5. aspiratory automatyczne ASP-2,
  6. automatyczne poborniki próbek pyłu zawieszonego typu PP1-A i SKYPOST PM/HV z sondami PM10.