facebook 

Zakładka Praca
Polityka kadrowa
Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to firma z 15 letnią
tradycją . Dynamicznie rozwijająca się z jasno określoną Wizją i Misją. To przedsiębiorstwo,
które chce i odnosi sukcesy na konkurencyjnym rynku i nieustannie dąży do doskonalenia.
Spółka, która nie tylko posiada dobrą strategię, ale również przekłada ją na zdolność
do realizacji.
W czerwcu 2008 roku CBJ sp. z o.o. został przyznany przez Grupę Media Partner
z Katowic, tytuł Solidny Pracodawca Dolnego Śląska 2007.
Założeniem polityki personalnej CBJ sp. z o.o. jest zapewnienie odpowiedniego poziomu
kwalifikacji i motywacji pracowników, który umożliwi
strategii. Dynamiczny rozwój, akredytacja nowych metod badawczych, dywersyfikacja usług
realizowanych przez Spółkę, wymusza określanie kierunków kształcenia, kwalifikacji
i umiejętności
rozwojowych.
Jednym z głównych celów polityki personalnej
pracowników o wysokich kierunkowych kwalifikacjach, takich jak: chemia, biotechnologia,
ochrona środowiska i pokrewne.
Spółka oferuje zatrudnienie w dynamicznej, nowoczesnej i bezpiecznej firmie, która dba
o rozwój pracowników, umożliwia podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, oferuje
bardzo szeroki pakiet socjalny. Pomocą socjalną objęci są wszyscy pracownicy Spółki oraz
członkowie ich rodzin.
Rekrutacja na stanowisko – oferta pracy
Od kandydatów oczekujemy:
• uzupełnienia zamieszczonego kwestionariusza - w formie elektronicznej
• dostarczenie listu motywacyjnego wraz z CV
Ponadto:
•Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w Centrum Badań
Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).
realizację przyjętej przez Spółkę
pracowników oraz właściwego powiązania z kierunkami przedsięwzięć
jest rozwój kadr oraz pozyskiwanie
- w formie elektronicznej
• Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie we wstępnej selekcji
będą powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną może zostać za jego
zgodą umieszczony w Bazie Kandydatów.
• Aplikacja w Bazie Kandydatów przechowywana jest przez okres 24 miesięcy. Zmiany
i aktualizacje przechowywanych aplikacji dokonywane będą na wniosek kandydata.
•Dane osobowe gromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów będą
wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie będą udostępniane osobom trzecim.Polityka kadrowa

Polityka kadrowa

Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to firma z 20 letnią tradycją. Dynamicznie rozwijająca się z jasno określoną Wizją i Misją. To przedsiębiorstwo, które chce  i odnosi sukcesy na konkurencyjnym rynku i nieustannie dąży do doskonalenia. Spółka, która nie tylko posiada dobrą strategię, ale również przekłada ją na zdolność do realizacji.

W czerwcu 2008 roku CBJ sp. z o.o. został przyznany przez Grupę Media Partner z Katowic, tytuł Solidny Pracodawca Dolnego Śląska 2007.

Założeniem polityki personalnej CBJ sp. z o.o. jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kwalifikacji i motywacji pracowników, który umożliwi realizację przyjętej przez Spółkę strategii. Dynamiczny rozwój, akredytacja nowych metod badawczych, dywersyfikacja usług realizowanych przez Spółkę, wymusza określanie kierunków kształcenia, kwalifikacji i umiejętności rozwojowych.

Jednym z głównych celów polityki personalnej jest rozwój kadr oraz pozyskiwanie pracowników o wysokich kierunkowych kwalifikacjach, takich jak: chemia, biotechnologia, ochrona środowiska i pokrewne.

Spółka oferuje zatrudnienie w dynamicznej, nowoczesnej i bezpiecznej firmie, która dba  o rozwój pracowników, umożliwia podnoszenie kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, oferuje bardzo szeroki pakiet socjalny. Pomocą socjalną objęci są wszyscy pracownicy Spółki oraz członkowie ich rodzin.