facebook


Specjalista ds. Inwestycji i Remontów w Dziale Inwestycji i Remontów


CBJ sp. z o.o.  w Lubinie poszukuje  kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów

w Dziale Inwestycji i Remontów

Zadania:

 1. Opracowanie i terminowa realizacja planów inwestycji i remontów.
 2. Prowadzenie akcji ofertowej w zakresie wyboru dostawców dóbr inwestycyjnych i usług remontowych.
 3. Udział w negocjacjach w zakresie wyboru dostawców dóbr inwestycyjnych i usług remontowych.
 4. Nadzorowanie i kontrola prowadzonych  zadań inwestycyjnych i remontowych.
 5. Kompleksowa obsługa zleceń w zakresie napraw urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej.
 6. Inicjowanie i przygotowanie  dokumentów do zawarcia umów z dostawcami urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz usług remontowych i modernizacyjnych.
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami rzeczowych aktywów trwałych i realizowanymi remontami.
 8. Zapewnienie kontroli zgodności robót, stosowanych materiałów zgodności robót z umową projektem, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowalnymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w trakcie prac oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
 9. Zlecenie napraw urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej.
 10. Kompleksowe załatwienie reklamacji i skarg dotyczycących usług remontowych i modernizacyjnych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego  budynków oraz infrastruktury.
 12. Nadzorowanie oraz wykonywanie analiz opłacalności zadań inwestycyjnych
 13. Analiza rynku  pod kątem nowoczesnych rozwiązań w zakresie wyposażenie pomiarowego i pomocniczego
 14. Opracowanie  informacji i sprawozdań z realizacji planów.
 15. Ocena dostawców usług oraz prowadzenie listy kwalifikowanych dostawców
 16. Opracowywanie sprawozdań statystycznych do GUS, Urzędu Celnego i innych organizacji w zakresie inwestycji
  i remontów.

Wymagania:

Wymagania dodatkowe

Dodatkowym atutem znajomość programu SWZ.

Gwarantujemy stabilną, samodzielną i ciekawą pracę

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację ( CV i listu motywacyjny) w terminie do dnia 15 marca 2018r.,

W treści aplikacji należy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  w CBJ sp.  z o.o. w Lubinie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883. Oświadczam, że podane dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych w Bazie Kandydatów CBJ sp. z o.o. przez okres
12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w celu ich ewentualnego wykorzystania przy kolejnych procesach rekrutacyjnych.

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość  skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  Brak informacji  do dnia 22 marca 2018r. oznacza, że oferta nie została przyjęta.


Kwestionariusz osobowy kandydata


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
WykształcenieZnajomość języków obcych