facebook


Praktyki


Obowiązkowo do dokumentów należy dołączyć klauzulę o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)"


Kwestionariusz osobowy kandydata


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
WykształcenieZnajomość języków obcych