« powrót

Wydziały / Wykazy metod badawczych


Laboratorium  WBJ -1 w Głogowie: 

 wykaz metod badawczych WBJ-1

 

Laboratorium WBJ -2 w Legnicy:

 przemysłowe

 emisja imisja

 pobieranie próbek

 szlamy, gleby, osady   

 woda, ścieki

 paliwa stałe

Laboratorium WKJ-4 w Polkowicach-Sieroszowicach:

Wykaz metod badawczych WKJ-4